ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij Creative Corner zijn we er trots op dat we ons best doen om gedefinieerde doelen te bereiken en uw ontwerpgerelateerd te vervullen behoeften, maar het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een paar eenvoudige dingen op papier worden geschetst, mocht er iets onvoorzien zijn vragen of problemen ontstaan. In dit contract vind je geen ingewikkelde juridische termen of grote passages van: verwarrende tekst. We willen duidelijkheid en willen dat u precies weet wat u ondertekent.

 

 

 1. DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen jou en Creative Corner wordt geacht in te gaan op de datum dat u akkoord gaat met de offerte, ‘de ingangsdatum’. Bij aanvang van deze overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met en stemt in met de offerte van Creative Corner, gevestigd aan het Parallelweg 128 A3, 1948NN Beverwijk.” Ik erken dat de prijs die ik ontvang gebaseerd is op een beoordeling van de informatie die ik op de datum van het contract aan Creative Corner heb verstrekt en slechts een schatting is. Ik erken verder dat als Creative Corner vaststelt dat extra werk nodig is dat niet is gedocumenteerd in de bijgevoegde werkbeschrijving, de kosten zullen worden beïnvloed. Ik heb echter de gelegenheid om deze wijzigingen te beoordelen en goed te keuren voordat Creative Corner verder gaat.

 

 

 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DIENSTEN

U bent als onze klant bevoegd om deze overeenkomst namens uw bedrijf of organisatie aan te gaan.

U stemt ermee in om ons alles te geven wat we nodig hebben om het project af te ronden, inclusief het logo, tekst, foto’s, social media-link(s), hostinggegevens en ander materiaal dat we nodig hebben, indien nodig en op de manier die we eisen. We willen onnodige vertragingen voorkomen. Deadlines werken in beide richtingen, en alle datums/tijdlijnen die we vaststellen, zijn ook voor u bindend. U stemt er ook mee in om het betalingsschema vermeld in dit contract te volgen. We hebben de nodige ervaring en capaciteiten om de vereiste diensten te verlenen, en we zullen dit op een professionele en tijdige manier doen. Indien u niet al het materiaal en/of aanpassingen op tijd aanlevert, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een gemiste lanceringsdatum of deadline van de website.

De diensten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gewijzigd. Dergelijke diensten zijn beperkt tot de bevoegdheidsgebieden die in deze overeenkomst door Creative Corner worden vermeld.

 

 

 1. VERVALDATUM VOOR SERVICELEVERING

Op de offerte krijgt u een inschatting van de tijd die nodig is om uw website te voltooien. We beginnen met werken nadat we een ondertekend contract en een niet-restitueerbare eerste aanbetaling van 50% hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat we op u en uw team vertrouwen om ons te voorzien van de essentiële activa (inclusief maar niet beperkt tot website-inhoud, foto’s, sociale media, goederen, prijzen, enzovoort) en goedkeuringen zodat we kunnen werken aan uw website en vermijd het uitstellen van de lanceringsdatum.

Creative Corner zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Creative Corner de opdrachtgever op de hoogte hou­den van de voortgang van de werkzaamheden. Opgegeven levertijden zijn nimmer fa­ta­le termijnen en gelden als een benadering. De lever­termijn gaat in wanneer aan al­le noodzakelijke en overeengekomen voor­waarden voor uit­voering van de opdracht is voldaan. Overschrijding van overeengekomen lever­tijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdracht­gever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. REVISIES

We bieden u een periode van 7 dagen vanaf de datum van websitemigratie naar uw hosting om fouten te onderzoeken. Dit omvat geen nieuwe website-updates, maar eerder eventuele fouten die tijdens het conversieproces zijn opgetreden. Tijdens deze periode is het jouw taak als klant om je website te controleren en te wijzen op eventuele problemen die moeten worden opgelost. Eventuele fouten die na de periode van 7 dagen worden ontdekt, worden in rekening gebracht tegen ons uurtarief van € 80,00.

Als u verdere wijzigingen wilt die verder gaan dan wat is verstrekt of langer duren dan de toegewezen tijd, ontvangt u een e-mail van ons waarin u wordt verzocht om bevestiging dat u wilt doorgaan met de bewerkingen en dat u ermee akkoord gaat dat ons uurtarief van € 80,00 wordt gefactureerd. We gaan verder nadat we uw bevestiging hebben ontvangen.

 1. MIGRATIE VAN WEBSITE

We verwachten de volledige betaling van het uitstaande saldo van uw project voordat u uw website naar uw hosting overzet nadat de projectresultaten zijn goedgekeurd. Je hebt maximaal 30 dagen vanaf het moment dat de website klaar is en klaar is voor lancering om ons je hosting- en domeingegevens te verstrekken. Als die informatie niet wordt gegeven, kan de website zonder kennisgeving van onze server worden verwijderd. Uitbreidingen zijn beschikbaar op schriftelijk verzoek.

 1. AANBEVOLEN HOSTING

Om een naadloze overdrachtervaring en geen extra factureerbare tijd te garanderen, stellen we de volgende hosts voor (bepaalde pakketten worden aangegeven). U als klant bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van uw hosting en domein. Alle hosting-/domeinpakketten moeten jaarlijks worden betaald aan het hostingbedrijf van uw keuze.

Siteground

 1. StartUp
 2. GrowBig
 3. GoGeek

 

 

 1. BROWSERFUNCTIONALITEIT

Al onze websites zijn getest op functioneren in de meest recente webbrowsers Safari, Chrome en Firefox. We kunnen niet garanderen dat uw website er op elk scherm hetzelfde uitziet en kan er anders uitzien door verschillen in schermresoluties en beeldverhoudingen.

 1. MEERWERK

We hebben een prijsopgave gemaakt op basis van alles wat we hebben besproken, inclusief e-mailcorrespondentie, persoonlijke en of telefonische discussies. Indien Creative Corner op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de op­dracht zijn opgenomen, zal Creative Corner deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Creative Corner geen enkele aansprakelijkheid.

Als u meer functieverzoeken, wijzigingen in taken, wijzigingen in deliverables of scope-revisies heeft die verder gaan dan was overeengekomen, wordt u extra factureerbare tijd in rekening gebracht tegen ons uurtarief van € 80,00.

 1. VERGOEDINGEN

U bent aansprakelijk voor de kosten van alle betaalde activa verkregen uit externe bronnen. Hosting, domeinen, SSL-certificaten, plug-ins van derden, stockfoto’s en premium lettertypen zijn allemaal inbegrepen. Bovendien kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de functionaliteit van plug-ins of applicaties van derden, al dan niet gesuggereerd.

 1. EXCLUSIEF ONTWERPKREDIET

Wij zijn tevreden met ons werk en behouden het recht om een tekst op uw website te gebruiken in de footer (voettekst). Als u dit tegoed wilt verwijderen, kost dit € 250,-. Het verwijderen van onze naam betekent niet dat we ons ontwerpkrediet aan iemand anders hebben opgegeven. Zonder onze specifieke toestemming accepteert u dat een tekst op de footer (voettekst) van uw site wordt weergegeven, wat wijst op een ontwerptegoed.

 1. BETALINGSSCHEMA

Voor de geleverde Diensten brengt CREATIVE CORNER u een vast bedrag die u terug kunt vinden op de offerte in rekening. U moet een aanbetaling van 50% van het vaste bedrag betalen bij het akkoord gaan van de offerte. U bent verplicht het resterende bedrag te betalen wanneer CREATIVE CORNER u factureert na een tevreden dienstverlening.

De Servicekosten moeten worden betaald binnen drie (14) dagen na ontvangst van de factuur door de Klant. Deze overeenkomst is, net als een parkeerkaart, niet overdraagbaar en niet-restitueerbaar. Omdat de eerste aanbetaling geen tegoed is, kan deze niet worden gebruikt voor andere services die we aanbieden. Of u de website nu voltooit of niet, u bent verantwoordelijk voor het betalen van het volledige saldo van de service.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Creative Corner zal al het nodige doen om een onvergetelijke website voor u te maken, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor uw verkoop, inkomsten en/of het succes van uw website/bedrijf, direct, indirect of daaruit voortvloeiend.

 1. GEMENGD

12.1           Aard van de relatie. Niets in deze overeenkomst is bedoeld of moet worden geacht een partnerschap of joint venture tot stand te brengen tussen u en Creative Corner.

12.2           Geen vrijstelling. Geen enkele verklaring van afstand of wijziging van een van de voorwaarden van deze overeenkomst is geldig tenzij schriftelijk. Geen enkele verklaring van afstand door een van beide partijen van een schending hiervan of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand door een dergelijke partij van een volgende schending of verzuim.

12.3          Scheidbaarheid. Indien een bepaalde voorwaarde, overeenkomst of bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid daarvan geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze overeenkomst, die niettemin volledig van kracht blijven.

12.4          Overmacht. Prestaties door Creative Corner en u op grond van deze overeenkomst zijn vrijgesteld gedurende de periode dat dergelijke prestaties worden verhinderd of vertraagd door overheidsbeperkingen (al dan niet met geldige jurisdictie), oorlog of oorlogszuchtige activiteiten, opstand of burgerlijke onlusten, of enige andere oorzaak die vergelijkbaar is met of ongelijk is aan het voorgaande die buiten de macht van een der partijen liggen en niet voorzienbaar zijn op het moment dat de overeenkomst wordt uitgevoerd.

12.5          Rechtskeuze en plaats. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met beginselen van conflictenrecht. Tenzij hierin anders is bepaald, zullen alle geschillen of controverses die ontstaan onder of in verband met deze Overeenkomst definitief worden beslecht door een enkele arbiter die door beide partijen moet worden overeengekomen. De plaats en zetel of plaats van arbitrage is Nederland en het procesrecht dat van toepassing is op de arbitrageprocedure is het Nederlandse recht. De arbitrage wordt gevoerd in het Nederlands.

 

13 – Cursussen, Trainingen en Workshops bij Creative Corner

Bij Creative Corner bieden we een reeks aan cursussen, trainingen en workshops aan.

 • Inschrijving: Klanten kunnen zich via onze website inschrijven voor een training. Na inschrijving kiest de klant een beschikbare datum uit onze online agenda.
 • Trainingen Op Maat: Hoewel we streven naar een volledige dekking van de leerdoelen, kunnen we niet garanderen dat elk specifiek doel in een groepstraining aan bod komt. In onze cursusprogramma’s staat duidelijk vermeld wat je kunt verwachten.
 • Individuele Trainingen: Vooraf wordt een richtlijn gegeven over wat haalbaar is binnen de tijd. Door je inschrijving ga je akkoord met dit voorgestelde programma.
 • Annulering door Deelnemer: Als je niet meer kunt deelnemen, moet je dit minstens 4 weken van tevoren schriftelijk aan ons laten weten. We zullen dan samen naar een nieuwe datum zoeken. Als je je minder dan 4 weken voor aanvang afmeldt, kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
 • Annulering door Creative Corner: Wij behouden ons het recht voor een training te annuleren, in welk geval het volledige bedrag wordt gerestitueerd. We bieden ook de optie van een alternatieve training aan.
 • Betaling: De betaling van de training gebeurt online. Als je liever niet online betaalt, neem dan contact met ons op voor een factuur.
 • Wijzigingen: Wij kunnen de cursustijd, locatie of docent wijzigen, waarover je tijdig wordt geïnformeerd.
 • Minimumaantal Deelnemers: Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus worden geannuleerd, waarover je minimaal 3 dagen van tevoren wordt ingelicht.
 • Wachtlijst: Bij te veel inschrijvingen kunnen we je op een wachtlijst plaatsen.
 • Gebruik van Oefenomgeving: Na de cursus kun je tot drie maanden lang onze oefenomgeving gebruiken.
 • Nazorg: Tot vier weken na de cursus kun je ons benaderen voor nazorg, met een maximum van een half uur ondersteuning per cursusdag.

14 – Afmelden en Wijzigen

 • Wijzigingen in Cursusdatum: Schriftelijke wijzigingen kunnen maximaal twee keer kosteloos worden aangevraagd, mits dit 4 weken voor aanvang gebeurt. Voor elke extra wijziging brengen wij € 25,- ex. btw. aan administratiekosten in rekening.
 • Annulering en Verzetten: Bij annulering of verzetten binnen 24 uur voor aanvang van een individuele training zijn de volledige kosten van de cursusruimte verschuldigd.
 • Restitutiebeleid: Bij annulering uiterlijk 4 weken voor aanvang volgt volledige restitutie minus € 25,- ex. btw. aan administratiekosten. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang is geen restitutie mogelijk.
 • Vervanging Deelnemer: Bij afmelding binnen 24 uur voor de aanvang of bij geen annulering kan een vervanger de plaats innemen, mits de gegevens van tevoren worden verstrekt.

 

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DE OFFERTE, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE BESCHREVEN VOORWAARDEN.